۰۱ اردیبهشت ۱۳۸۶

آلبالو


واما حكايت آلبالو
م .ح موسس شركت آلبالو كامپيوتر (نمايندگي پردازنده‌هاي AMD) ، كاربرد كلمه آلبالو را در فرهنگستان خوابگاه جاري كرد و استفاده از آن را براي مواقعي برشمرد كه شخص ، بطور رسمي ، دوستي و همراهي با بيگانه‌اي (!) را تاييد نكرده ، در عين حالي كه همگان از آن باخبرند و ضمن اينكه از دانستن يواشكي توسط ديگران ، نيز بدش نمي آيد.
لوگوي زيباي شركت پيشروي آلبالو كامپيوتر نيز كه بيربط به اين داستان نيست ، توسط سينا.د انجام شد كه هم اكنون از مديران موفق شركت گلدن سيستمز امارات مي‌باشد.
خيلي دوست داشتم هر دويشان را مي ديدم و سينا مثل هميشه اول مي پرسيد :" تو هنوز بابا نشدي؟!!"

هیچ نظری موجود نیست: