۱۵ آذر ۱۳۸۵

بارسلونا

بازي مرگ و زندگي بارسلونا و وردربرمن با درخشش دوست خوبم، رونالدينيهو پايان يافت.گرچه فقط نيمه اول را ديدم ولي همانقدر براي برد بارسلونا كافي بود و ايكاش اين بازي نه براي حذف وردربرمن كه حذف مورينيوي مغرور بود. با اينحال اميدوارم در دور بعدي اين دو تيم باز مقابل هم قرار بگيرند تا قدرت ريكارد و تيمش به رخ موري كشيده شود.
برد بارسلونا را به بارسا دوستان خوب (بي‌سرزمين، يك پزشك و آق بهمن) تبريك ميگويم و لبخندي از سر مهرباني ، نثار ِMVJ ، دوست گراميم مي‌كنم.

هیچ نظری موجود نیست: