۲۳ آبان ۱۳۸۵

حميد عبدالملكيياد برنامه كودك سالهاي گذشته افتادم، به ياد آوردم كه چهره‌هايي ديگر نيستند.افرادي كه بزرگترين دنيايشان به شبكه يك و دو سيما محدود مي‌شد و در پريود زماني 5 بعد از ظهر تا 11 شب با حداكثر قدرت خلاق خود، ملت ماهواره نديده و اينترنت نشنيده را به زورخند، وادار مي‌كردند. كساني بودند كه در زمان خود واقعاً حرفي براي گفتن نداشتند و مردم اجبارزده براي گذراندن يك بعد ازظهر جمعه كسالت بار، آنها را ميهمان خانه‌هاشان مي‌كردند.
محسن يوسف بيگ (مجموعه هشيار وبيدار)، عباس محبوب، حميد عبدالملكي و ... از اين دست هنرمندان بودند. اما از اين بين شايد حميد عبدالملكي را بتوان با مرد مدرن فوتبال ايران (امير حاج رضايي) مقايسه كرد . حميد عبدالملكي كه گويا چند سالي در هلند به سر مي‌برد و پيش از آن به طور فراگير و مستمر در تئاترهاي عروسكي و كودك فعاليت داشته است ، گويا هم اكنون به موفقيتهايي دست يافته كه آخرين آن، اجراي مسلط وي در نقش بازجوي دادگاه در نمايشنامه "چارلي در دادگاه" (نوشته ابراهيم نبوي) در مراسم بزرگداشت ركن‌الدين خسروي در كلن آلمان بوده است كه با اقبال بسيار حاضران روبرو شده است.
شايد بهترين كار، براي اين دسته هنرمندان در حال حاضر، همان ظاهر نشدنشان باشد تا مثل منوچهر آذري مجبور نباشند ، با كليشه سوت بلبلي ، بيننده را وادار به خجالت كشيدن بكنند.

هیچ نظری موجود نیست: