۰۹ خرداد ۱۳۸۵

آبادان

مطلبي رو توي وبلاگ آقاي سربخشيان خونده بودم كه اشاره به حركت صدا وسيما داشت در پخش موسيقي آذربايجاني از در وديوار و اون رو توهين بيشتري نسبت به هموطنان آذري مي دونست و مثال قشنگي زده بود از پخش موسيقيهاي كردي در هفته وحدت، كه اين يعني ...
اما امروز در يه حركت دو ضرب راديو پيام يه ترانه آباداني پخش كرد كه تو اون از همه محلات آبادان و رسم و رسوماتش مي‌خوندن،
بابا مردمي . توجه به همه قوميتها. بابا ايران يكپارچه. از اين همه وحدت و همدلي لذت برديم.
در شبهاي برره ، رسمي بود كه اگر اعتراضي داشتن، شيشه‌هاي خونه‌هاي خودشون رو مي شكستن ، فكر مي‌كردم اين يه اغراقه. اما همچين رسمي هست .
------------------------------------------------------------------------------------
وبلاگ رزي هم ديگه مثل خودش ديگه داره كم كم ميره تو مايه‌هاي جام جهاني .شايد اونجا هم نوشتم، البته اگه ما رو تو اين زمينه قابل بدونه. اوه داره شعرگونه ميشه.بسه ديگه.

هیچ نظری موجود نیست: