۰۱ خرداد ۱۳۸۵

آنيما و آنيموس ؟

اين مطلب سامي جاي تامل داشت : " آنيما روان مونث درون مرد است يا طبيعت زنانة مستتر در مرد و همينطور آنيموس كه طبيعت مردانه مخفي در زن...."
البته اون شعر سروده خودش هم در انتهاي مطلب يه دهن شهرام ناظري رو طلب ميكنه.داداشمونه ديگه. بايد تحويلش بگيريم.

هیچ نظری موجود نیست: