۲۷ فروردین ۱۳۸۵

هشت سال

بوي بهار نارنج. همينجا، هشت سال پيش، در همين روز، بي آلايش‌ترين و ساده‌ ترين پيوند روزگار امروز در شكوه‌مندترين ساعت روز بسته شد. هشت سال پيش، روز، روز ِ علي بود و امسال، روز ِمحمد.

هیچ نظری موجود نیست: