۰۹ آبان ۱۳۸۴

ايران ما؟

آنگاس مك دوال در مقاله‌اي از روزنامه Independent به 10 موضوع قابل توجه و تعجب آميز در ايران اشاره كرده است . اشارات وي با توجه به خشونت و جنگ طلبيهايي كه از رسانه‌هاي ايران و بخصوص تلويزيون نمايش داده‌ميشود ، جالب توجه قلمداد شده‌است.
موضوعاتي كه به آنها اشاره شده ، بطور خلاصه اينها هستند:
- داشتن فيلمهاي مخاطب پسند خارج از كشور مثل فيلمهاي كيارستمي و مخملباف.
- در خصوص صيغه موقت براي پيشگيري از انحرافات اخلاقي و وجود سايتهاي راهنما در اين زمينه.
- اشاره به كشته شدن بيش از 3600 نفر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از ايران به غرب و داشتن بيش از 2 ميليون معتاد
- اشاره به فتواي مراجع ديني در رابطه با اجازه دادن تغيير جنسيت افراد Transsexual
- پناه دادن بيش از يك ميليون آواره افغان و عراقي
- وضعيت پوشش لباس مخصوصاً براي دختران جوان و علاقه وافر به جراحي‌هاي زيبايي و چسباندن چسب روي بيني براي نشان دادن عمل بيني
- اسكي به عنوان تفريح جوانان وقابل رقابت بودن بعضي پيستهاي تهران با آلپاين و داشتن تيم كريكت ، بيسبال و رگبي بانوان
- وجود فراوان ديشهاي ماهواره‌اي براي تماشاي تلويزيونهاي ايراني ممنوع در خارج كشور
- توليد خاويار ايران به عنوان يك غذاي لوكس
پ.ن : معيارهاي نويسنده مقاله براي انتخاب اين موضوعات مشخص نيست. شايد موارد قابل ذكر ديگري هم مي‌بود.(اصل مقاله)

هیچ نظری موجود نیست: