۱۱ تیر ۱۳۸۴

اشاره ياهو به خبر خانم رايس

ياهو در بخش خبري خود به كشف آقاي عطارزاده اشاره كرده‌است.
ضمن اينكه به شايعه دوست دختر ايراني آقاي فيشر آلماني و همسر ايراني آقاي البرادعي نيز اشاره‌اي نموده‌است.

هیچ نظری موجود نیست: