۰۵ اسفند ۱۳۸۳

« لاك‌پشت‌ها هم پرواز مي‌كنند »

بهمن قبادي ، كارگردان فيلم ،در پاسخ به اينكه آيا به راستي بچه‌هاي كرد مين‌ها را از زمين در مي‌آورند و آنها را مي‌فروشند؟ گفت :" اينكه بچه‌هاي كرد اين مين‌ها را در مي‌آورند و مي‌فروشند، كاملا حقيقت دارد. خريدار اين مين‌ها، جزيي از يك سازمان بزرگتر است كه اين مين‌ها را بار ديگر به دولت مي‌فروشد. دولت بار ديگر اين مين‌ها را در زمين مي‌كارد تا براي درگيري‌هاي آتي از آنها استفاده كند. اين چرخه هرگز به پايان نمي‌رسد. بچه‌ها كشته مي‌شوند؛ مين‌ها در آورده مي‌شوند و بار ديگر كاشته مي‌شوند و كودكان بيشتري هنگام درآوردن آنها بار ديگر كشته مي‌شوند. اين تراژدي اين منطقه است."

هیچ نظری موجود نیست: