۱۸ دی ۱۳۸۳

پيشرفت اموات

پيشرفت آگهي‌هاي ترحيم و مجلس بزرگداشت اموات

1-دهه 60 : ... از كليه كساني كه با تشريف فرمايي خود از راههاي دور ونزديك و با ارسال گل ودرج پيام تسليت در روزنامه اظهار همدردي كردند، سپاسگزاريم.
2-دهه 70 : .. از كليه كساني كه با تشريف فرمايي خود از راههاي دور ونزديك و با ارسال فاكسودرج پيام تسليت در روزنامه اظهار همدردي كردند، سپاسگزاريم.
3-اوائل 80 : از كليه كساني كه با تشريف فرمايي خود از راههاي دور ونزديك و با ارسال دورنگار و ايميل ودرج پيام تسليت در روزنامه اظهار همدردي كردند، سپاسگزاريم.
4-آينده نزديك : از كليه كساني كه با تشريف فرمايي خود از راههاي دور ونزديك و با ارسال دورنگار و ايميل و درج كامنت در وبلاگ اينجانب و پيام تسليت در روزنامه اظهار همدردي كردند، سپاسگزارم.

هیچ نظری موجود نیست: