۰۱ آذر ۱۳۸۳

نگاهي ديگه به الكامپ 2004

- اولين حاشبه‌اي كه در برگزاري نمايشگاه ، جلب توجه مي‌كند ،
حاشيه‌هاي درهاي ورودي نمايشگاه هستند و جاي اين سوال باقيه
كه اين دستفروشها ،‌برنامه برگزاري نمايشگاههاي مختلف رو از
كجا تهيه مي‌كنن؟
- تنها موردي كه در اين حاشيه‌ها مرتبط با موضوع خود نمايشگاه
بود ،‌انواع CD هاي مجاز وغيرمجاز و كيف CD بود. روي يك CD
نوشته بود :زيبا بروفه. حالا كدوم نامردي CDعروسي اين بيچاره‌ها
رو تكثير كرده‌بود.(عجب كار كثيفي)
- فروش كراوات و چكش و كتابهاي درب وداغون و سبزي خردكن و...
هميشه جذابتر از خود نمايشگاه است و چه عجيب خودت رو توجيه مي‌كني
كه اينا رو لازم داري ومي‌خري.
- داري دل وروده سرورهاي جديد HP رو برانداز مي‌كني كه يه نفر
دوربين ميده دستت، ميگه بيزحمت يه عكس از اينا (سرورها)با من بگير.
مگه نمايشگاه خودروئه؟
- حاج آقايي حدوداً 70 ساله ،‌بازاري كه همه كاتالوگها رو با دقت
تمام جمع‌آوري مي‌كرد ودنبال يه آنتي‌ويروس مي‌گشت.
- پيدا كردن وديدن بسياري از دوستاني كه سالها ازشون خبر نداري،
خيلي لذتبخش تر از اين همه هجوم تكنولوژي است.
- با يه مسوول غرفه داري خيلي جدي بحث فني مي‌كني كه يهو متوجه
ميشي دماغت رو ، يه WebCam روي مانيتور بغلي اندازه يه كدو
كرده داره به همه نشون ميده ، رشته بحث از دستت ميره.
- همه آنتي‌ويروسها خوبن پس كي بده، همشون كه همه كار ميكنن.
- اولين باري بود كه ديدمHP همه تجهیزات پسيو شبكه رو هم داره
حتي Rack ؟؟؟ خدا چي كه نيافريده.

هیچ نظری موجود نیست: