۰۴ مهر ۱۳۸۳

مشترك مورد نظر در دسترس نمي‌باشد

حتماً ، در موقع تماس با موبايل ،‌اين عبارات را زياد شنيده‌ايد: " مشترك مورد نظر در دسترس نمي‌باشد"‌ و يا " دستگاه مشترك مورد نظر خاموش مي‌باشد".
مجله خانواده ايران خودرو در شماره اخير خود مصاحبه‌اي با خانم بيتا عشايري گوينده جملات فوق ترتيب داده‌است كه خلاصه‌هايي ازآن در اينجا آورده ميشود.
ايشان متولد 1355 ،‌متاهل و داراي يك فرزند دختر است كه به گفته خودش " تنهاهوادارصدايش "‌ ميباشد.
كارمند واحد ارتباطات مردمي روابط عمومي مخابرات از سال 1379 و ليسانس مترجمي زبان انگليسي از دانشگاه همدان ميباشد.
از اينكه صدايش مانع برقراري ارتباطهاست ، ناراحت است و بزرگترين آرزويش اين است كه مشترك مورد نظر هميشه در دسترس باشد.
به گفته ايشان ، مسوولان قصد دارند بدليل مسايل روانشناسي اين صدا را تغيير دهند.

هیچ نظری موجود نیست: