۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳

سايت MI5 كه سرويس امنيتي انگلستان آنرا راه اندازي كرده است ،‌در روز اول
3 ميليون هيت داشته. اين سايت هشدارهايي در خصوص حملات گروه القاعده به
شهروندان انگستان ميدهد.(ادامه خبر...)

هیچ نظری موجود نیست: