۱۱ خرداد ۱۳۸۳

مركز ملي آموزش از راه دور فرانسه بزرگترين سيستم الكترونيكي آموزش زبان فرانسه از راه دور در نوع خود ميباشد. اين سايت وابسته به وزارت آموزش و تحقيق و امور جوانان فرانسه ميباشد

هیچ نظری موجود نیست: