۰۵ خرداد ۱۳۸۳

هرچه بگندد نمكش ميزنند ، واي به روزي كه بگندد نمك ...
اينم از سايتهايي كه روزگار ما باهاشون ميگذره (1 و 2 )

هیچ نظری موجود نیست: