۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳

اگه حوصله ام اومد گزارشهاي حاشيه اي از برگزاري اولين همايش سراسري ليزينگ ايران خودرو مينويسم.

هیچ نظری موجود نیست: