۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۳

يك مجموعه 300 عددي ازلوح نوشته هاي سفالي و گلي ايران متعلق به 2500 سال پيش
كه نزد باستانشناسان دانشگاههاي آمريكا ميباشد به ايران باز گردانده ميشود.(اصل خبر...)

هیچ نظری موجود نیست: