۲۵ دی ۱۳۸۲

بيستمين روز از زلزله وحشتناک بم

امروز بيستمین روزيه که سرنوشت خيليها به طرز عجيبی دگرگون شده.
امروز بيستمین روزيه که ديگه خيلی از خانواده ها دور هم نيستن.
امروز بيستمین روزيه که اونا دارن نبود عزيزاشونو باور ميکنن. مجبورن باور کنن. چون سرنوشته ، چون قسمته ، چون ما نمیدونيم چیه .
اين روزا تازه ميفهمن چی به سرشون اومده .
چون ديگه همه چي مرتبه و بم به حالت عادی برگشته ...
چون مدرسه های بی دانش آموز و معلم باز شدن ...
چون ديگه همه آب و برق دارن ، خيالشون راحت شده ...
چون دوباره ارگ بمو ميسازن ....
ای روزگار...

هیچ نظری موجود نیست: