۱۵ دی ۱۳۸۲

'اگه ميخواين بدونين پرچمهای توی مسابقات فرمول يک چه معنی دارن ، اينجا رو ببينين.

هیچ نظری موجود نیست: