۲۹ مهر ۱۳۸۲

عجب

عجب هفته ای شده ها .سراغ هرکسی رو ميگيری نيست.
از بعضيها ديگه اينقدر خبر نداريم که وقتی با محل کارشون تماس ميگيری
يا طرف ديگه اونجا کارنميکنه يا اصلا کسی ديگه نميشناسدش.
خب حالا که چی ؟ ناراحتی پيمان رفت انگليس ؟ ...عرضه شو داری
تو هم دکترا بخون .

هیچ نظری موجود نیست: