۲۷ مهر ۱۳۸۲

22/5/1382
بالاخره داستان بيمه دانا هم تمام شد. 5 سال پيش درست در همين زمان
در اوج بيكاري وارد شهاب خودرو شدم و 4 ماه بعد هم در جمع همه
دوستان صميمي وارد بيمه دانا شدم .
درست 5 سال بعد در عين تنفر از اينجا جدا شدم و چقدر سخته .
كاش يادگار خاطره هاي خوش باقي بودند و نه بيزاري ...

هیچ نظری موجود نیست: