۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۱

روزانه:
- فردا صبح براي ماموريت اداري و غير اداري عازم قم ، بروجرد ، اراك و قائمشهر هستم. تا جمعه ...
- امروز مطالب جالبي در ضميمه روزنامه همشهري بود در مورد بهشت زهرا !!!
خلاصه هايي از اون رو در اينجا ميارم:
در سالهاي دور، مسگرآباد ، امامزاده عبدالله وچندين امامزاده پيرامون تهران ، محلهايي براي دفن
اموات شهر تهران و حومه بودند.اما در سال 1345 اولين تمهيدات جهت شكل گيري گورستان
مستقلي به نام بهشت زهرا شكل گرفت، تا اينكه در تاريخ 25 تير ماه 1349 اولين متوفي به نام
مرحوم "محمدتقي خيال" در قطعه يك ،رديف يك و شماره يك به خاك سپرده شد.
بهشت زهرا در مجموع به 163 قطعه تقسيم شده كه از اين بين 14 قطعه به دفن اجساد شهدا،
يك قطعه مخصوص به هنرمندان و نام آوران ،يك قطعه مخصوص كودكان ، 25 قطعه به انجام
امور اداري، پاركينگ ، پارك و فضاي سبز و 120 قطعه به دفن اموات شهروندان تهراني
اختصاص يافته است .
روزانه 120 تا 140 متوفي وارد سايت كامپيوتري بهشت زهرا ميشود كه شايعترين علل فوت بين
اين افراد مربوط ميشود به ايست قلبي،سكته قلبي و سكته مغزي. تعداد كل فوت شدگان سال هشتاد ،
44557 نفر است كه از اين تعداد 24583 نفر مرد و 16677 نفر زن و 3297 نفر نوزاد هستند
كه بيشتر تعداد دفن شدگان از نظر سني مربوط به سن 65 سال به بالا ميباشد و اين رقم در حدود
21559 نفر است و كمترين تعداد مربوط به گروه سني 5 تا 9 سال است كه اين رقم در حدود 295
نفر ميباشد.همچنين بيشترين متوفي از نظر مناطق شهرداري تهران ، مربوط به منطقه 4 و كمترين
آن مربوط به منطقه 22 است و از لحاظ شغل كمترين تعداد كل دفن شدگان مربوط به قشر دانشجو و
بيشترين آن مربوط به خانه دارهاست.
خب فعلا اطلاعات فوتي بسه ولي بعدا يه خورده هم راجع به قيمت قبر مينويسم !!! اونم جالبه .

هیچ نظری موجود نیست: