۱۴ فروردین ۱۳۸۱

ياس فلسفي:
در اينجا ياس فلسفي موجود نيست !
روزانه:
الان دارم از قايمشهر در يك كافي نت update ميكنم .
جاتون خالي ديروز براي سيزده بدر كنار سد شهيد رجايي رفتيم و بواسطه اشنايي
با مسوول سد يه بازديد علمي هم از داخل خود سد كرديم با توضيحات كامل .
جاي سامي خالي !

هیچ نظری موجود نیست: