۱۸ فروردین ۱۳۸۱

روزانه:
اگه يه مرگ فوري وآني دوست دارين، اگه ميخواين براحتي سكته كنين،
فقط كافيه سوار قطار درجه يك اتوبوسي ساري-تهران بشين. آدم ته دره هاي
هراز رو ترجيح ميده به اين قطارنشيني مرگ آور!!!
راستي اينم عكس سد كه پريروزا نوشتم

اطلاع رساني:
با اجازه دنياي كارتون و مجله كيهان كاريكاتور
"... در مورد كشور نپال اولين چيزي كه به ذهن مي رسد تصوير شرپه ها(بازماندگان نسل
تبتي ها )،ارتفاعات با شكوه هيماليا و زندگي سخت ساكنان كوهستان است.تنها چيزي كه
شايد هيچگاه به ذهن خطورنكند ،طنز باشد. اما واقعيت اين است كه طنز در زندگي مردم
نپال نقش موثري را ايفا ميكند،بطوريكه اين كشور هر ساله يك هفته از ماه أگوست را به
بزرگداشت طنز،هزل و كمدي اختصاص داده است.
جشنواره گاو در نپال 500 سال پيش به هنگامي كه پادشاه وقت مي خواست وسيله اي
براي تسكين همسرش كه در غم از دست دادن فرزندشان داغدار بود ، پيدا كند، بنيان
گذاشته شد.بدستور او همه خانواده هايي را كه به مصيبتب نظير خانواده سلطنتي دچار
شده بودند ،به قصر آوردند تا به ملكه نشان دهند كه او در غمش تنها نيست. اما حاضرين
يك كار بهتر ديگري هم انجام دادند و آن آوردن گاو به همراه خودشان بود .چون مردم
منطقه اعتقاد داشتند كه تنها شاخ گاو ميتواند دروازه هاي بهشت را باز كند.آنهايي كه
گاو نداشتند به صورت خود ماسك زدند و بدستور شاه ،جمعيت حاضر شادي كنان به
حضور ملكه رسيدند.
امروزه جشنواره گاو به مردم اين منطقه اجازه مي دهد تا مسوولان خود را براي چند
روز مسخره كنند يا به هياتهاي مختلف درآمده ،در خيابانها به اجراي حركات طنزآميز
بپرذازند در طول جشنواره مسابقات ونمايشگاههاي كاريكاتور و تئاتر نيز برگزار ميشود.."

هیچ نظری موجود نیست: