۰۱ فروردین ۱۳۸۱

يأس فلسفي:
بابا روز اول سال نو كه آدم يأس فلسفي نميگيردش. باشه براي بعد.
روزانه :
1- سال نو بر همه مبارك
چقدر در راديو و تلويزيون ما معلومه سال جديده ! سال نوي اوناهم مبارك!

هیچ نظری موجود نیست: