۱۰ بهمن ۱۳۸۰

امشب داره بارون مياد. امشب شب قشنگيه .
ايكاش براي من، تنها، اين شب باروني، قشنگ نبود.
ايكاش براي همه آدما قشنگ بود. قشنگ ميشه ؟
نميدونم ،خدا كنه.

هیچ نظری موجود نیست: