۲۷ دی ۱۳۸۰

من دارم خيلي سعي مي كنم با دستورالعمل سردبير بتونم سايتمو فارسي كنم.
اگه بشه كه شروع ميكنم به نوشتن

هیچ نظری موجود نیست: