۲۹ مرداد ۱۳۸۹

روزه داری و فرهنگ انتظار


- به نظر شما کدام بُعد از ابعاد روزه ناشناخته مانده و کمتر به آن توجه شده است؟
- به نام خدا. فرهنگ انتظار. 
- بسیار عالی، شما چطور این روزه داری و فرهنگ انتظار را تفسیر می کنید؟
-ساده است. من تمام روز را به انتظار افطار، سپری می کنم.

۱ نظر:

موج گفت...

امسال که فرهنگ انتظارش همچین دونونه هم بود با این 16 ساعت گرسنگی اش!