۲۸ فروردین ۱۳۸۹

13 شوم


هم دانشگاهي سلام،
امروز شروع سيزدهمين سال همراهي ماست . با عدم اعتقادي که به نحوست عدد 13 دارم ، سال خوشتري را پيش رو ميبينم .
(اينروزها تخته‌اي براي دست زدن نيست، همان MDF هم براي پيشگيري از زير 18 چرخ رفتن کفايت مي‌کند ، چشمهاي بانمک ، کم نيستند)

۱ نظر:

ایده گفت...

سلام

من اینجا رو دیدم .

خیلی محشره .

چه عکس قشنگیه.