۳۱ مرداد ۱۳۸۷

جهان در هفته اي كه گذشت


- تعطيلات تابستاني ايران خودرو اين فرصت را داد تا باباي ماني يك هفته ديگر هم به 3 هفته مرخصي زايمانش اضافه نمايد و همچنان در كنار خانواده فعال باشد و براي مدال نياوردن ورزشكاران المپيكي كشور دعا كند تا نتيجه دعاخواني و بدرقه كاروان المپيكي ايران توسطِ مسوولان ورزشي- فرهنگي - ضد ريش لنگري ِ كشور، كل يوم ضايع شود(كه تا اينجا هم شد).
- ماني يكماهه ، اين هفته اولين سفرش را به سرزمين مادري اش(مازندران) با درجه ريسك و حماقت بالاي والدينش انجام داد و با اينكه سفر بدون مشكلي بود ولي به هيچكس در اين شرايط توصيه نمي شود .


- به نظر مي رسد كه آدم در چنين دوراني به شدت علاقمند يادگيري فتوشاپ و Ulead Video Studio ميشود، همه چيز را دانلود مي كند، حتي اينترنت ، ولي در نهايت تمام عكسها و فيلمها در يك فولدر نامنظم باقي مي مانند و يك مرتبه آنقدر تعدادشان زياد ميشود كه كار به بك زمان نامعلوم كه هيچ وقت نخواهد رسيد موكول ميشود و حتي سوگندنامه backup هم كه از اول قراربود اجرا شود ، فراموش مي‌شود و اين دوره تسلسل تا ابد ادامه دارد، همچنانكه از ازل وجود داشته است.


هیچ نظری موجود نیست: