۰۸ فروردین ۱۳۸۷

روزنگار تعطيلات 10


پنج شنبه 8/1/87 تا شنبه 10/1/87
عوارضي و اراك – سه روز تمام ، گرفتگي نوستالژيكي . عكس هم دردي دوا نكرد.

هیچ نظری موجود نیست: