۰۲ دی ۱۳۸۶

شادی ملت
هزار راه برای شاد کردن مردم وجود داره. اگر هر روز چند تا شماره صف، از بانک بگیری و نری،همه آدمهای پشت سرت خوشحال میشن. خوشحال کردن مردم ساده است.

هیچ نظری موجود نیست: