۰۸ مرداد ۱۳۸۶

خدايا توبه
هم الان برنامه جام چهاردهم با حضور قلعه نوعي و امير حاج رضايي و ذوالفقارنسب در حال پخش است.
فقط بايد به ادب عادل و حاج رضايي و ذوالفقارنسب در برابر مرد كوته بين و بي تربيتي چون امير قلعه نويي آفرين گفت . مرد كم حافظه اي كه تمام حرفهاي قبلي خودش را تكذيب ميكند و جرات و شهامت ذره اي اقرار و اعتراف ندارد. عصاره تمام هجوگوييهاي وي همين است : "من به عنوان سرمربي حق چنين كاري را دارم ". نه كوچولوي من ، تو به عنوان كسي كه افسار احساسات ملتي به گردنت آويخته شده ، نبايد نتايج ِ خردِ جمعي ِ جمعي ، چون خودت را اين چنين ابلهانه به خورد مردمي بدهي كه مي فهمند . فوتبال ، اثبات فرضيه نسبيت و حل معادلات ماتريسي نيست ، هر كسي بسته به ظرف خود ، قابليت تحليل واقع بينانه اي خواهد داشت كه چون تويي نتواند با پررويي تمام از بهترين بازيهاي تيم ملي ايران در اين دوره ياد كند و با وقاحت تمام از نيمه مربيها سخن براند.كوچولوي من ، همان پدرخواندگي ِعنايتي ترا بس كه براي بزرگ شدن راه بسياري بايد پيمود .

هیچ نظری موجود نیست: