۱۳ خرداد ۱۳۸۶

تيمهاي ما

كلاً سال فوتبالي خوبي را نداشتيم. هرچه تيم محبوب و معقول و مهجور دوست داشتيم ، باختند ، حذف شدند ، اول نشدند، تحقير شدند.
پرسپوليس ، آرسنال ، بارسلونا، ليورپول ، تيم ملي ...
نانو اميدي هم كه به بارسلونا مي‌رود ، همان البرز به كلند برگرفتن است و بس.
اما هيچ باختي به لذت باخت امروز صبح تيم ملي نبود تا ژنرال مغرور و پرمدعاي تيم ملي ، براي ادامه راهش تجديد نظري كند ." شما تفاوت اين بازي را با بازي تيم ملي در جام جهاني ببينيد " و ما تفاوتش را ديديم ! همان بهتر كه تصاوير بازي از آن راه دور به خود زحمت ندادند و ملت خوابزده ما را بيشتر از اين سوگوار نكردند.
سايپا ، دايي؟!!

هیچ نظری موجود نیست: