۰۲ خرداد ۱۳۸۶

دوم خرداد


سه
شنبه 1 خرداد سالن سينماي مجتمع اريكه ايرانيان
تجديد خاطره ، بي شور و بي هيجان (البته بقول آقاي ابطحي كه شايد منظورشان از هيجان ، درگيريهاي فيزيكي هميشه همراه با اينگونه جلسات بوده است!) با همان سخنرانيهاي هميشگي آقاي خاتمي كه فقط بوي آرامش و اطمينان قلب ميداد كه آنهم فقط از يك جمله‌اي كه به زحمت و كنسرو شده ، استنباط شد.
براي ما كه به قول خانم همسر ، غير از دوست خوبمان خانم دكتر ن. ك آدم مهم ديگري ندبده بوديم ، ديدن آنهمه چهره هاي مهم سياسي و غيرسياسي كه الان واقعا ديدن و بودنشان آرزوست ، خيلي جالب بود.
- آقاي ايرج معمار با آن تابلوي اصلاحاتش همه را دعوت به ارتباط تلفني مي‌كرد ، آنهم از 10 شب به بعد. "در مورد اصلاحات حرف دارم."
- تكيه كلام خانم دكتر آغاجري : اين نيز بگذرد.
- و در آخر هم داستان تكراري سرود ياردبستاني من و ...
پ.ن : متن كامل سخنراني آقاي خاتمي در اينجا و عكسهاي مراسم

هیچ نظری موجود نیست: