۰۶ شهریور ۱۳۸۵

ويكي پديا (wikipedia)جيمي ولز (jimmy Wales) ، بنيانگذار ويكي پديا در مصاحبه‌اي با Cnet News.com اعلام كرد كه بايد راهكارهاي امنيتي در خصوص حفظ صحت و جلوگيري از خرابكاري اطلاعات اين سايت اعمال شود. در حال حاضر بعد از درج اطلاعات دادگاه يك هكر آلماني و دستكاري شدن آن ،فعلاً روشهايي در خصوص تاييد مطالب ، بعد از ويرايش آنها در قسمت زبان آلماني اين سايت اعمال خواهد شد . اين روش بعد از آن براي زبان انگليسي نيز پياده سازي مي‌شود.
در حال حاضر هر كسي قادر به ويرايش بيش از 2 ميليون موضوع با 229 نسخه مختلف دراين سايت مي‌باشد و اين كم كم صحت اطلاعات موجود در سايت را زير سوال برده‌است.

هیچ نظری موجود نیست: