۳۰ مرداد ۱۳۸۵

ترسو

بزرگترين عيبم موقع رانندگي اينه كه هميشه قبل از تصادف ، چشمهام رو مي‌بندم.

هیچ نظری موجود نیست: