۰۳ اسفند ۱۳۸۴

عمو سينا

"عمو سينا" تركيب ثقيل و ناموزوني براي منه. من همون سينام.به همين راحتي .

هیچ نظری موجود نیست: