۲۲ آبان ۱۳۸۴

محبوب يا منتخب

كم كم دارم فرق رئيس جمهور محبوب با رئيس جمهور منتخب رو مي‌فهمم.
نجابت و صبوري خاتمي و...

هیچ نظری موجود نیست: