۲۶ مرداد ۱۳۸۴

حلقه انساني


زنجيره اصفهاني
نقطه اتصال دو طرف اين زنجيره مخلوط انساني چه كسي يا كساني بوده‌اند؟ (چون زنجير از دو جنس مختلف ايجاد شده و هر آن احتمال زدن جرقه‌‌‌اي بين دو طرف بوده‌، چه كسي بايد اين دو طرف را بهم متصل ميكرد؟ مَحرم يا نامَحرم ؟
دو تن از افراد اين زنجيره بايد مَحرم بوده باشند تا در نقطه اتصال مشكلي پيش نيايد) اما بعد از ديدن اين عكسها راه حل پيدا شد.
يك پلاكارد مي‌تواند از بروز هر گونه فاجعه‌اي جلوگيري كند(چون جنس پلاكاردها معمولاً پارچه‌اي يا كاغذيست و عايق هستند از انتقال هر گونه حسي جلوگيري خواهند كرد)

هیچ نظری موجود نیست: