۲۷ تیر ۱۳۸۴

محرم و نامحرم

مرد از يك سفر طولاني باز مي‌گردد، همسرش در فرودگاه به استقبال او رفته‌است.ساده‌ترين،طبيعي ‌ترين و تاثيرگذارترين ، صحنه‌اي كه كه مي‌توان انتظار داشت، در آغوش گرفتن يكديگر است، در پاسخ به انتظار.
اما ايندو فقط تا چند قدمي مي‌توانند به هم نزديك شوند، بيش از اين ممنوع است ، در سيماي جمهوري اسلامي ممنوع است، در سينماي ايران ، در تئاتر ايران ودر هنر ايران ممنوع است.هنر بر پايه احساسات و عواطف انساني است و ما در اوج بسياري از اين صحنه‌هاي عاطفي ، يخ مي‌شويم.
وقتي مادري بعد از گذشت ساليان دور،پسرش را مي‌بيند ، فقط در صورتي مي‌تواند به بروز احساسات مادريش بپردازد كه پسرش به سن بلوغ نرسيده باشد ،غير اينصورت ، پسر فقط مي‌تواند به بوسيدن پايين چادر مادر بسنده كند.
خانواده‌ها در سيستم تلويزيون ما بايد طوري در سناريو چيده و انتخاب شوند كه هنگام قرار گرفتن در خودرو، دو نامحرم در عقب ماشين در كنار يكديگر قرار نگيرند.
هيچگونه حسي از اين دست مجموعه‌ها به بيننده القاء نميشود و صِرف وقت گذراني هستند، بدون هدف.
بنابراين براي تمام برنامه‌هاي تلويزيوني توصيه مي‌شود:
1-هنگام خواب حتماً ساعت تنظيم كنيد چون همسرتان هم براي بيدارشدن شما ، كاري غير از صدا زدن و فرياد زدن متوالي نمي‌تواند انجام دهد،‌حداكثر خواهد توانست گوشه پتوي شما را تكان دهد.
2-هرجا و هر زماني تصادف نكنيد، بيهوش نشويد و نميريد، چون بازهم همسر شما غير از شيون و زاري كاري از دستش برنخواهد آمد، بايد منتظر محرم بمانيد.
3-بيخودي سعي در زدن سيلي يا دست بلندكردن روي همسرتان نكنيد، چون علاوه بر بدآموزي ، حتماً دست محرمي دست شما را درهوا نگه خواهد داشت و ضايع خواهيد شد.بهترين روش فروخوردن خشم و لبخند مهرباني آنهم از نوع لبخند حلال است.

هیچ نظری موجود نیست: