۲۴ خرداد ۱۳۸۴

دست مريزاد آقاي مهر عليزاده

آنطور كه در فيلم تبليغاتي امروز مهرعليزاده نشان داده شد، به مِهر و مُهر ايشان خانمها به استاديوم راه‌يافتند و احتمالاً پاي خانم محبوبه هم در پيست اسكي شكسته بود، همچنانكه بيني خانم ق زيرعمل جراحي!
خانم دوكوهكي چرا فعاليتهاي شبانه‌روزي دولت رفاه را براي ورود خانمها به ورزشگاه ناديده گرفتيد و بنام خودتان ثبت كرديد؟ مگر شما بيش ازيك نيمه در زيرآفتاب با اصول مدني با حاكمان ورزش ، نرمش كرديد و صبوري كرديد ؟!!
نكند كه بچه‌هاي تيم ملي هم فكر مي‌كنند مزد زحمات خودشان، دروازه ورود به جام جهاني بوده، نه تفكرات مدبرانه ابرمرد علم و صنعت و اقتصاد و مهر و مراغه.
من، بارها و بارها از روابط عمومي صدا وسيما خواهم خواست تا تكرار اين فيلم را پخش كند تا ما باز شاهد چگونگي بدنيا آمدن اين مرد بزرگ باشيم، نصيحتهاي مادربزرگش را آويزه گوش كنيم و بدانيم كه اگر او نبود جزيرة كيش نبود. سايپا وجود نداشت و راه‌آهن مشهد - بافق هنوز افتتاح نشده بود.هنوز مردم خراسان وامدار اويند و به قول داور ، همگان در بحران روحي براي پاسخ به سوالات اين انديشمند بزرگ.

هیچ نظری موجود نیست: