۱۶ خرداد ۱۳۸۴

انتخابات و فناوري اطلاعات

هفته‌نامه عصرارتباط در گزارشي جالب ، هر هفته را به گفتگو با نامزدهاي رياست جمهوري بطور خاص در زمينه IT اختصاص داده‌است. بطور خلاصه از كل گفتگوها 2 سوال راانتخاب و پاسخهاي خلاصه شده نامزدها را آورده‌ام.

سوال يك : تعريف شما از IT
سوال دو : اگر وارد اتاق فرزندتان شويد و او را در حال چت يا بازي كامپيوتري ببينيد، عكس‌العملتان چيست؟


قاليباف :‌يك : IT به اعتقاد من عاملي تواناساز در همه حوزه‌هاي زندگيست.
دو: در اين رابطه كنكاش زيادي نمي‌كنم، اما مي‌دانم مدت زيادي با رايانه كار مي‌كند.

مهرعليزاده: يك :‌تكامل‌يافته‌ترين نوع ارتباطات بشريست.
دو :‌گيم و چت در بين جوانها امري رايج است .

كروبي(خلاصه):يك: در حال حاضر تعريف ما از IT‌بايد بر اساس واقعيتهايي همچون راهبري اينترنت در دنياي مدرن باشد.
دو : مگر وقتي فرزندانمان در حال تماشاي تلويزيون يا صحبت با تلفن هستند ، ما بايد برخورد خاصي داشته‌باشيم كه بهنگام چت كردن و بازي كامپيوتري ، عكس‌العمل ويژه‌اي داشته باشيم.
بنظر من چت هم جزو ابزارهاي ارتباطي جديد و مفيد است، ضمن آنكه بازي كامپيوتري نيز يك راه تفريح كردن سالم به شمار مي‌رود. به همان اندازه كه بازيهاي سنتي مي‌تواند براي فرزندان ما مفيد يا مضر باشد كه بازيهاي كامپيوتري هستند.

لاريجاني(خلاصه)‌:يك :‌ تعريف من از IT‌ يك تعريف راهبردي است. امروزه همه فهميده‌اند كه اطلاعات و ارتباطات قدرت است و مي‌تواند منشا درآمد براي كشورها باشد.
دو‌: بازي وچت في‌نفسه بد نيستند. براي يك دوره سني برخي بازيهاي رايانه‌اي مي‌توانند مفيد هم باشند.آنچه كه مضر ونگران كننده است ، زياده روي و يا انحراف در محتواي بازي و چت است .اما در هر صورت حتي با مشاهده موارد نامناسب ، واكنش انفعالي نمي‌تواند تاثير عميقي داشته باشد و بايد با روشهاي خوب تربيتي نسبت به اصلاح، اقدام كرد.

رضايي: (سوال اول پرسيده نشد)
دو‌: سعي مي‌كنم ، ببينم با چه كسي چت مي‌كند.

هیچ نظری موجود نیست: