۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴

متفرقه

1- اعتماد به نفس احمدي‌نژاد : با 3 ميليون مشكل زباله تهران را حل كردم.(متن خبر)

2- جنبش نرم‌افزاري و توليد علم : يعني چي ؟

3- در نيمه باز اتاق و چراغ خاموش آن ،‌تو را ياد پرچم نيمه‌افراشته سوگواريها مي‌اندازد.
هم ناراحتم و هم خوشحال و نه خوشحالم و نه ناراحت. كاش نبودنش به اينصورت اتفاق نمي‌افتاد.عادت‌كردن هم بدعادتيه.

هیچ نظری موجود نیست: