۰۲ خرداد ۱۳۸۴

بم 84

خاتمي :‌ قول داده‌ام تا تابستان 84، بم روي پاي خود بايستد
قابل توجه اينكه : بم روي پاي خود ايستاد ، چند قدمي راه رفت و بعد زمين خورد و ديگر بلند نشد. روحش شاد.

هیچ نظری موجود نیست: