۰۹ دی ۱۳۸۳

شمال

بي سرزمين ما پايين منتظره تا دوباره راهي شمال بشيم و از اين شهر لعنتي خلاص.
بقول خود مازندرانيها : مازندران بهشت ايرانه. فيروزكوه و گدوك و برف و جاده توي شب ...

هیچ نظری موجود نیست: