۲۵ آبان ۱۳۸۳

‍Ctrl-Alt-Del

ديويد برادلي كه ايده Restart كردن كامپيوتر را بوسيله فشاردادن
همزمان سه كليد Ctrl-Alt-Del براي اولين بار مطرح كرده بود ، پس
از 30 سال كار وتلاش از شركت IBM بازنشسته شد. وي يكي از 12 مهندسي
بود كه موفق به طراحي وساخت اولين كامپيوتر PC شدند.
برادلي براي مقابله با خطاهاي نرم‌افزاري ، پيشنهاد Reboot كردن كامپيوتر را
بوسيله فشردن همزمان Ctrl-Alt-Del مطرح كرد كه مورد موافقت بقيه
قرار گرفت. فلسفه انتخاب كليدهاي Ctrl-Alt نزديك بودن آنها به يكديگر
در قسمت چپ صفحه كليد وامكان فشاردادن همزمان آنها بوسيله دست چپ بود.
كليد Del هم كه در منتهي‌اليه سمت راست قرار دارد باعث مي‌شود تا
كاربر بطور تصادفي و اشتباه نتواند تركيب سه كليد فوق را فشار داده و
بدين‌ترتيب از بوت شدن اتفاقي كامپيوتر جلوگيري مي‌شود.
نكته جالب آنكه شركت IBM تمايلي نداشت تا مكانيزم فوق را به اطلاع عموم
برساند وعقيده داشت تنها برنامه‌نويسان و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار بايد
از آن اطلاع داشته‌ واستفاده كنند ولي زياد بودن ايرادهاي نرم‌افزارها
و قفل‌كردن پي‌در‌پي كامپيوترهاي شخصي باعث شد تا اين مكانيزم مقبوليت
عمومي پيدا كرده وتا حال حاضر نيز مورد استفاده قرار گيرد.
(منبع:مجله رايانه)

هیچ نظری موجود نیست: