۳۰ تیر ۱۳۸۳

در آستانه تعطيلات تابستاني ايران خودرو

به مناسبت شروع تعطيلات تابستاني ايران خودرو و شركتهاي وابسته:
اين دو تا سايت براي اونايي كه ميخوان سفر برن مفيده :(با اجازه روزنامه همشهري)
http://www.weather.ir
http://www.travel.ir

هیچ نظری موجود نیست: