۲۳ تیر ۱۳۸۳

رديابي كودكان

در طرحي،در مدارس ژاپن براي رديابي و كنترل كودكان مدارس ابتدايي در كيفهاي آنها يك چيپ RFID‌ قرار داده مي‌شود كه سيستم مركزي آن در ورودي مدارس ميتواند نصب شود. اينكار بخاطر معايبي كه اين نوع سيستمها دارند زياد مورد بحث قرار گرفته ،‌با اينحال مدرسه‌اي در اوزاكاي ژاپن اينكار را كرده‌است.(اصل خبر...)

هیچ نظری موجود نیست: