۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۳

يك دانشجوي كانادايي كه از سايت Ebay‌ درخواست خريد MP3 Player كرده بود ،
در بسته پستي ارسال شده ، يك اسلحه كمري دريافت كرد.
آقاي براندون بوشان، دانشجوي 21 ساله كانادايي گفت : " وقتي پيك بسته را به
من تحويل داد واقعا متعجب شدم. روي بسته نشان از MP3 Player داشت ، ولي داخل
آن يك اسلحه با كاليبر 22 آنهم بدون مجوز بود". او ميگويد:" من HitMan نيستم و
واقعا گيج شده ام."
آقاي بوشان به محض باز كردن بسته پليس را خبر كرد و يك Email هم به فروشگاه
ارسال كننده فرستاد و آنها Mp3 Player‌را برايش ارسال كردند.
دفتر پستي ارسال كننده نيز ميگويد: "‌ما اغلب بسته ها را از اشعه ايكس عبور نمي دهيم."

هیچ نظری موجود نیست: